globe.png
search-icon.png
  .../... parasta osumaa haulla

  Vastaanotto- ja puhelinaikojen varaukset puh. 09 4748 2705.

  Etävastaanottoaikojen varaukset puh. 040 178 9966.

  Katso tarkemmat aukioloajat täältä.

  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Muutokset päivitetty!
  Varaus poistettu!

  Toimintaterapia lapsille ja nuorille

  Lasten ja nuorten toimintaterapian tavoitteena on ikätasoisen toiminnan tukeminen. Ortonin toimintaterapiasta löytyy erityisosaamista mm. lasten ja nuorten kipukuntoutuksesta. Toimintaterapiaan voi hakeutua itsemaksavana, maksusitoumuksella tai Helsingin kaupungin palvelusetelillä. Toimintaterapiapalveluja tarjotaan sekä laitos- että koti/päiväkotikäynteinä.

  Toimintaterapiassa kartoitamme lapsen ja nuoren päivittäistä toimintakykyä ja arvioimme pitkäaikaissairauden tai kipujen vaikutusta siihen. Vastaanotolla kartoitamme myös mahdollisten apuvälineiden tarpeen ja kirjaamme niistä suosituksen.

  Koulu ja päiväkoti kuuluvat kiinteänä osana lasten ja nuorten elämään. Toimintaterapiassa käymme läpi koulunkäyntiin ja päiväkotipäiviin liittyviä osa-alueita. Olemme tukena pitkäaikaissairaan lapsen arjessa. Vastaanotolla annamme ergonomia- ja apuvälineohjausta. Tarvittaessa voimme olla yhteydessä kouluun tai päiväkotiin.

  Toimintaterapiassa käsittelemme riittävään lepoon ja vapaa-aikaan liittyviä osa-alueita. Tarvittaessa ohjaamme myös lääkkeettömien kivunhallintakeinojen käytössä. Lasten ja nuorten toimintaterapian osa-alueita ovat:

  • Omatoimisuuden tukeminen päivittäisissä toiminnoissa
  • Ikätasoisen leikin ja harrastustoiminnan tukeminen
  • Lapsen ja nuoren voimavarojen ja vahvuuksien tukeminen
  • It-ergonomia
  • Istumisen ergonomia
  • Unen ergonomia
  • Rentoutumiskeinot
  • Lääkkeettömät kivunhallintakeinot
  • Kirjoittamisen ja kynäotteen arviointi
  • Kirjoittamisen keventäminen ja tarvittavien apuvälineiden kartoitus
  • Ortoositarpeen arviointi
  • Standardoidut yläraajojen toimintakykytestit
  Kaikki Ortonin palvelut