globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Orton tarjoaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta (entiseltä nimeltä Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus). Tavoitteena on tukea entistä paremmin kuntoutujan arjen osallistumista ja suoriutumista. Kuntoutuksen toimenpiteet eivät muutu.

Ortonin tarjoamat avoterapiapalvelut ovat:
Allasterapia
Fysioterapia
Lymfaterapia
Toimintaterapia
Puheterapia
Neuropsykologinen kuntoutus

Lisätietoa kustakin avoterapiapalvelustamme löydät tämän sivun alalaidasta.

1.1.2016 alkaen asiakkaan ei tarvitse enää saada vammais- tai hoitotukea saadakseen Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

 Myöntämisedellytykset jatkossa ovat:

 • henkilö on alle 65-vuotias
 • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
 • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite,  josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö uudistuu ja kuntoutuksessa korostuu

 • aiempaa yksilöllisempi kuntoutujan tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus
 • kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä aktiivisuus
 • yhteistyötä kuntoutujalle tärkeiden toimijoiden kanssa esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, palvelutalossa, henkilökohtainen avustajan kanssa.

Lainmuutoksen jälkeen myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden Kelan korvaamia  taksimatkoja voidaan yhdistellä toisten asiakkaiden matkoihin.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.

 • Jos sinulla on jo voimassa oleva kuntoutuspäätös vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuntoutus jatkuu sen mukaisesti vuoden vaihteen jälkeen. Uusi hakemus ja kuntoutussuunnitelma kannattaa toimittaa Kelaan vasta, kun myönnetty kuntoutus on päättymässä.
 • Jos sinulla ei ole kuntoutuspäätöstä, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin. Julkisessa terveydenhuollossa laaditaan tarvittaessa kuntoutussuunnitelman vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemiseksi.  
 • Lääkinnällistä kuntoutusta haetaan lomakkeella KU 104.

Lisätietoa siitä kuinka haet lääkinnälliseen kuntoutukseen, löydät Kelan sivuilta:
http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus_nain-haet

Allasterapia

Allasterapiassa yhdistyvät liikkumisen helppous ja tehokkuus. Jos kärsit selkä- tai nivelkivuista tai koet epävarmuutta tasapainon suhteen, Ortonin allasterapia auttaa sinua. Toimintakykysi paranee tehokkaasti ja turvallisesti, koska vesi tukee niveliä. Ortonin allasosastolla voit harrastaa uintia myös omatoimisesti tai osallistua ohjattuun vesivoimisteluun.

Fysioterapialla lisää liikkuvuutta

Fysioterapia on olennainen osa tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Fysioterapialla saat selkärankaasi ja niveliin lisää liikkuvuutta. Ammattitaitoiset fysioterapeuttimme ovat perehtyneet liikkumisen, toimintakyvyn ja kiputilojen kuntoutukseen.

Lymfaterapia

Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan turvotusta ja siitä johtuvia vaivoja tai sairauksia. Lymfaterapia lievittää myös kipua ja rentouttaa.

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on, että löydät yhdessä toimintaterapeutin kanssa voimavaroja arjesta selviytymiseen ja elämänlaatusi kohentuu vammasta tai sairaudesta huolimatta. Ortonin toimintaterapeutit ovat erikoistunut tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin sekä aikuisille annettavaan neurologiseen terapiaan.

Puheterapia

Ortonin puheterapeutit ovat erikoistuneita neurologiseen puheterapiaan, kommunikaatioapuvälineiden käyttöön ja nielemisen kuntoutukseen. Neurologisiin häiriöihin liittyvät erityistarpeet huomioidaan, esim. lepotaukojen ja häiriöttömien tilojen muodossa. Orton toimii kiinteässä yhteistyössä HUS:n apuvälineyksikön kanssa.

Neuropsykologiset oireet ja kuntoutus

Jos neurologisesta sairaudesta on jäänyt neuropsykologisia oireita, apua saa neuropsykologisesta osastokuntoutuksesta. Kuntoutus toteutetaan yksilöterapiana ja suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan lähtötilanteen, hänen tavoitteidensa, voimavarojensa ja alkuvaiheen neuropsykologisen tutkimuksen perusteella. Neuropsykologista kuntoutusta saa myös avoterapiapalveluna.