globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Neurologinen osastokuntoutus

Orton on suomalaisen kuntoutuksen edelläkävijä, joka tarjoaa sinulle moniammatillista ja monialaista neurologista kuntoutusta. Ortonin hyvin suunnitellut ja kohdennetut kuntoutusohjelmat edistävät neurologisten kuntoutujien toimintakykyä. Varhaisessa vaiheessa aloitettu moniammatillinen neurologinen kuntoutus parantaa toipumisen ennustetta. Kuntoutus toteutetaan tavallisimmin aluksi laitoksessa ja se jatkuu usein avokuntoutuksena kuntoutuksen edetessä.

Ortonin neurologiset laitoskuntoutusjaksot aloitetaan mahdollisimman nopeasti sairastumisen jälkeen, kun kyseessä on aivoverenkiertohäiriön (AVH) takia toteutettava kuntoutus. Toimintakykyä ylläpitävässä kuntoutuksessa kuntoutuksen ajoitus ja sisältö määräytyy kuntoutussuunnitelman mukaan. Kuntoutussuunnitelma tehdään esimerkiksi erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskuksessa. Kuntoutuksesta vastaa aina neurologiseen kuntoutukseen erikoistunut moniammatillinen työryhmä eli tiimi. Tiimi arvioi kokonaisvaltaisesti kuntoutujan tilanteen sekä sairastumisesta aiheutuneet neurologiset, toiminnalliset ja neuropsykologiset erityisvaikeudet. Ortonissa laitosmuotoinen neurologinen kuntoutus on aina yksilöllisesti suunniteltua, intensiivistä ja kestää tavallisesti 1 - 2 kk. Yksilöllisesti suunniteltu kuntoutus edistää toipumista. Kuntoutus sisältää sekä yksilötapaamisia että monipuolisesti erilaista ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminta mahdollistaa vertaistuen saamisen.

Kuntoutusjakso

Kuntoutusjakso toteutetaan ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Jakson alkuvaiheessa järjestetään kuntoutuskokous, jossa kartoitetaan yhdessä kuntoutujan sekä hänen omaistensa ja moniammatillisen tiimin kanssa kuntoutujan tilanne ja asetetaan kuntoutukselle tavoitteet. Moniammatillisen kuntoutuksen tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti yhteistyössä kuntoutujan ja omaisten kanssa. Tavoitteita voidaan tarkentaa jakson kuluessa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen selviytyminen kotona sairastumisen jälkeen. Kuntoutusjakson lopulla pidetään kokous, jossa arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja keskustellaan mahdollisista jatkokuntoutuksista.

Ortonin harjoittelu- ja kuntoutusympäristö kattaa mm. kunto- ja liikuntasalit sekä lämpimän terapia-altaan ja uima-altaan. Orton sijaitsee vehreän Keskuspuiston laidalla. Vapaa-ajalla kuntoutujilla on mahdollisuus osallistua ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. Puisto takaa hyvät harjoittelumahdollisuudet ulkona liikkumiseen.

Läheisten jaksamisesta ja ohjauksesta huolehditaan yksilöllisten tapaamisten sekä säännöllisten kuntoutuskokousten avulla. Kuntoutusosastolla vierailee säännöllisesti potilastukipiste OLKA:n koulutettuja kokemusasiantuntijoita, joiden ohjaamissa ryhmissä vertaistuki syvenee.

Terapeutit apunasi

Ortonin laaja-alaiset ja kattavat palvelut tarjoavat mahdollisuuden tarvittaessa muiden erikoisalojen konsultaatioihin talon sisäisesti. Tarvittaessa terapeutit ovat, kuntoutujan luvalla, yhteydessä jatkokuntoutusta järjestäviin tahoihin. Kuntoutujan kanssa voidaan tehdä kotikäynti, johon osallistuvat toiminta- ja fysioterapeutit sekä sovitusti myös kotikunnan edustaja (esimerkiksi fysioterapeutti tai sosiaalityöntekijä). Kotikäynnin tavoitteena on varmistaa, että kuntoutuja selviytyy kotona. Samalla tehdään alustava suunnitelma tarvittavista asunnonmuutostöistä. Ortonissa voi lisäksi tutustua mm. samassa rakennuksessa sijaitsevan Toimiva koti Domedi -yrityksen toimintaan. Toimiva Koti tarjoaa asumista helpottavia ratkaisuja.

Lisätietoja Ortonin neurologiseen kuntoutukseen hakeutumisesta ja ajanvarauksesta antaa asiakassihteeri Eija Helkkula, puh. 040 1613 645.