globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Kela-kuntoutus

Ortonista on mahdollista saada Kelan maksusitoumuksella vaativaa lääkinnällistä, aikuisille tarkoitettua yksilöllistä avo- ja laitosmuotoista kuntoutusta. Tarjoamme palveluja avoterapiana, neurologisella palvelulinjalla, yleispalvelulinjalla sekä leikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Tavoitteena on tukea kuntoutujaa selviytymään entistä paremmin omassa arjessaan.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, avoterapia

Ortonin tarjoamat avoterapiapalvelut ovat:
Allasterapia
Fysioterapia
Lymfaterapia
Toimintaterapia
Puheterapia
Neuropsykologinen kuntoutus

Lisätietoa kustakin avoterapiapalvelustamme löydät tämän sivun alalaidasta.

1.1.2016 alkaen asiakkas ei tarvitse enää vammais- tai hoitotukea saadakseen Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

 Myöntämisedellytykset jatkossa ovat:

 • henkilö on alle 65-vuotias
 • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
 • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite,  josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö uudistuu ja kuntoutuksessa korostuu

 • aiempaa yksilöllisempi kuntoutujan tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus
 • kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä aktiivisuus
 • yhteistyötä kuntoutujalle tärkeiden toimijoiden kanssa esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, palvelutalossa, henkilökohtaisen avustajan kanssa.

Lainmuutoksen jälkeen myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden Kelan korvaamia  taksimatkoja voidaan yhdistellä toisten asiakkaiden matkoihin (esimerkiksi jos kuntoutuspaikka on sama).

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.

 • Jos sinulla on jo voimassa oleva kuntoutuspäätös vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuntoutus jatkuu sen mukaisesti vuoden vaihteen jälkeen. Uusi hakemus ja kuntoutussuunnitelma kannattaa toimittaa Kelaan vasta, kun myönnetty kuntoutus on päättymässä.
 • Jos sinulla ei ole kuntoutuspäätöstä, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin. Julkisessa terveydenhuollossa laaditaan tarvittaessa kuntoutussuunnitelman vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemiseksi.  
 • Lääkinnällistä kuntoutusta haetaan lomakkeella KU 104.
 • Kela antaa kuntoutuksesta kirjallisen päätöksen. Päätöksen näet myös Kelan asiointipalvelussa, jonne voit kirjautua pankkitunnuksillasi. Kelan verkkosivulle pääset tästä.

Lisätietoa siitä kuinka haet lääkinnälliseen kuntoutukseen, löydät Kelan sivuilta:
http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus_nain-haet

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, laitosmuotoinen

Orton tarjoaa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta (ent. vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus) joka on aikuisten yksilöllistä laitosmuotoista kuntoutusta. Tarjoamme palveluja neurologisella palvelulinjalla ja yleispalvelulinjalla. Kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neurologinen sairaus tai vamma tai muu sairaus, joka rajoittaa liikkumista ja arjessa selviytymistä. Yksilökuntoutuksen tavoitteena on turvata tai parantaa vaikeavammaisen kuntoutujan työ- ja/tai toimintakykyä henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kuntoutusjaksot suunnitellaan yksilöllisesti ja asiakas majoittuu kuntoutusosastolla.

Lisätietoja antavat:

Asiakassihteeri Elsi Torppa, elsi.torppa@orton.fi, puh. 040 773 2353

 

Hyvä tietää, kun tulet kuntoutukseen

Ota mukaan Kela-kortti, reseptit, kotonasi olevat lääkärin- ja röntgenlausunnot sekä käytössäsi olevat lääkkeet kuntoutusjakson ajaksi.

Allasterapia

Allasterapiassa yhdistyvät liikkumisen helppous ja tehokkuus. Se mahdollistaa turvallisen harjoittelun leikkauksen tai vamman jälkeisessä kuntoutuksessa tai jos sinulla on esim. sairauden vuoksi tasapainovaikeuksia. Ortonin allasosastolla voit harrastaa vesivoimistelua omatoimisesti tai osallistua ohjattuun ryhmään. Lämminvesi- eli terapia-altaalla voi harjoitella myös hidastempoisemmalla rytmillä palelematta sekä osallistua vesirentoutukseen.

Fysioterapialla lisää liikkuvuutta

Fysioterapia on olennainen osa tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Fysioterapialla saat selkärankaasi ja niveliin lisää liikkuvuutta. Ammattitaitoiset fysioterapeuttimme ovat perehtyneet liikkumisen, toimintakyvyn ja kiputilojen kuntoutukseen.

Lymfaterapia

Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan turvotusta ja siitä johtuvia vaivoja tai sairauksia. Lymfaterapia lievittää myös kipua ja rentouttaa.

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on, että löydät yhdessä toimintaterapeutin kanssa voimavaroja arjesta selviytymiseen ja elämänlaatusi kohentuu vammasta tai sairaudesta huolimatta.

Neuropsykologiset oireet ja kuntoutus

Jos neurologisesta sairaudesta on jäänyt neuropsykologisia oireita, apua saa neuropsykologisesta osastokuntoutuksesta. Kuntoutus toteutetaan yksilöterapiana ja suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan lähtötilanteen, hänen tavoitteidensa, voimavarojensa ja alkuvaiheen neuropsykologisen tutkimuksen perusteella. Neuropsykologista kuntoutusta saa myös avoterapiapalveluna.