globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!
HIRES_Orton_IMG_0085_WEB.jpg

Omaishoitajien kuntoutuskurssi – parikurssi

Omaishoitajien kuntoutuskurssi – parikurssi

Orton järjestää Kelan omaishoidettavien parikursseja vuosina 2017-2020.
Kurssi toteutetaan kolmessa 5 vuorokauden jaksossa 10 kuukauden aikana.

Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat omaisiaan tai läheisiään päivittäin hoitavat tai avustavat henkilöt, omaishoitajat, joilla:

  • sairauden tai omaishoitajuuden aiheuttavan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus on heikentynyt
  • on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista

Kurssille osallistuakseen ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta. Omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen omainen osallistuu kuntoutujan kanssa kuntoutukseen. Omaisen/läheisen osallistuminen kuntoutukseen edellyttää, että hän toimintakykynsä puolesta kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.

Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Kurssiin sisältyy ryhmä- ja yksilökeskustelut työryhmän jäsenten kanssa, pienryhmätyöskentely, erilaiset toiminnalliset menetelmät ja verkostotyö kunnan eri toimijoiden kanssa.

Ryhmässä toteutuvista ja yksilöllisistä osuuksista muodostuu tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen kokonaisuus:

  • tiedon ja konkreettisten keinojen antaminen oman terveydentilan ja elämänlaadun parantamiseksi
  • yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin omaishoitajan jaksamisen tueksi

Hakuohjeet:

  • Täytä Kelan hakemuslomake KU 132 (löytyy netistä: kela.fi-> paperilomakkeet -> kuntoutus-> harkinnanvarainen kuntoutus).
  • Liitä hakemukseen mukaan hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve.
  • Lisäksi hakemukseen on liitettävä ajankohtainen, enintään vuoden vanha, kotikunnan toimijoiden laatima selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä.
    (Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan, esim. sosiaalityöntekijän tai kotihoidon työntekijän tekemään kotikäyntiin.)


Lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelan paikallistoimistoon tai lähetetään postitse Kelaan.

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Kirsi Tolvanen, kirsi.tolvanen@orton.fi, p. 040 159 2250
Asiakassihteeri Elsi Torppa, elsi.torppa@orton.fi, p. 040 773 2353