globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!
HIRES_Orton_IMG_0085_WEB.jpg

Kuntoutusta yli 68-vuotiaille Ortonissa

Kaikki yli 68-vuotiaat voivat hakeutua Ortonissa järjestettävään Kelan kustantamalle IKKU-kurssille (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi). Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn turvaaminen huomioiden kuntoutujan yksilölliset tarpeet.

Kuntoutus kestää 15 vuorokautta ja se jakautuu kolmeen jaksoon vuoden aikana.

Yhden jakson pituus on viisi vuorokautta. Omaiset voivat osallistua kuntoutukseen viimeisen jakson kahden viimeisen päivän aikana. Ensimmäisen ja toisen jakson välissä fysioterapeutti tekee kotikäynnin.

Kuntoutuspäivien sisältö koostuu ryhmätoiminnasta, jossa käsitellään eri aiheita kuten kodin turvallisuutta, arjessa selviytymisen ja vertaistuen haasteita. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä kuntoutustavoitteet. Lisäksi kurssiohjelmaan sisältyy yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Kuntoutukseen voi osallistua

  • kotona tai palvelutalossa asuvat monisairaat aikuiset, jotka ovat poissa työelämästä ja saavat apua moniammatillisesti toteutettavasta kurssimuotoisesta kuntoutuksesta
  • kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
  • vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tulos on yli 24 ja toimintakyvyn osa-alueet mahdollistavat ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
  • kuntoutuja on täyttänyt kurssille hakiessaan 68 vuotta

Näin hakeudut kurssille:

  • täytä kuntoutushakemus (KU 132) ja
  • alle vuoden vanha lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma
  • toimita ylläolevat dokumentit Kelaan tai Ortoniin

Kurssille on esivalinta.

 

Lisätietoja antaa:

Palvelupäällikkö Kirsi Tolvanen
p. 040 159 2250
kirsi.tolvanen@orton.fi