Fysioterapia Ortonissa

Fysio­te­ra­peutti Juulia Turunen kertoo fysio­te­rapian laajoista hoito­vaih­toeh­doista Ortonissa.