globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.
Krävande medicinsk anstaltsrehabilitering

På Orton inleds krävande medicinsk anstaltsrehabilitering på svenska via FPA. Orton Ab anordnar i egenskap av FPA:s serviceproducent multidisciplinär individuell rehabilitering på svenska på följande servicelinjer: Linjen för sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar och Allmänna linjen.

Läsa mer