Juulia Turusen ja klinikkakoira Creman vastaanotot

Fysioterapeutti Juulia Turusen ja klinikkakoira Creman vastaanotot ovat alkaneet tammikuussa 2024.

Juulian työparina toimivalle Cremalle on opetettu haistamaan ja ilmaisemaan biomark­ke­reiden muutos kiputi­lan­teessa. Koira ilmaisee asiasta niin kauan kunnes kipua hoidetaan tavalla, joka auttaa.

Tästä kivunil­mai­susta hyötyvät eniten henkilöt, joiden kiputi­lanne vaihtelee kovasti ja kipu nousee yllättäen ilman ennak­ko­va­roi­tusta. Creman kanssa voidaan tehdä myös aktii­vista harjoit­telua, jossa vain mieli­ku­vitus on rajana.

Creman vastaan­ot­toajat ovat keskiviikkoisin ja perjantaisin ja kerrallaan 60 min, josta aktii­vista työsken­telyä koiran kanssa on 30 min. Tämän jälkeen Cremalla on ”lakisää­teinen” tauko.

Creman aikojen varaus tapahtuu joko puheli­mitse numeroon 040 6300 740 tai voit jättää soitto­pyynnön teksti­vies­titse tai sähkö­pos­tiin: juulia.turunen@orton.fi.