Patricia Stoor

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.

Heikki Österman

Koulutus ja työpaikat

Lääketieteen lisensiaatti 1991

Kirurgian erikoislääkäri 2002

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 2005

Tk-lääkärinä Satakunnassa v. 1991 – 1995. Kirurgin koulutus Jorvin sairaalassa ja Meilahdessa v. 1995 – 2002. Lasten ortopedisessa erityiskoulutuksessa v. 2002 – 2003 Adelaidessa Australiassa. Ortopedin koulutus Töölön sairaalassa v. 2003 – 2005. Ortonissa selkäkirurgina vuodesta 2005 alkaen.

Erityiset ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Selkäkirurgia on ominta aluettani, myös lasten selkäongelmat. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on vaativa skolioosikirurgia. Minulla on kiinnostusta myös harvinaisiin luustosairauksiin ja niihin liittyviin ortopedisiin ongelmiin.

Katso video:
Selkäkivun kirurginen hoito – Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Heikki Österman.

Artikkeli:

Selkäpotilas ortopedin silminJoulukuu 2023 Työterveyslääkärilehti
Ortopedi Heikki Österman vastaa artikkelissa kysymyksiin: milloin selän kuvantamistutkimuksia kannattaisi harkita ja milloin potilas pitäisi ohjata ortopedin konsultaatioon ja leikkausharkintaan?

Kela-korvaus

Näistä palveluista vastaanotot ovat Kela-korvattavia, mutta toimenpiteet eivät ole Kela-korvattavia.

Karin von Smitten-Stubb

Kela-korvaus

Fysio­te­rapia-palvelut eivät ole Kela-korvat­tavia 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja Kela-korvausten muutok­sista tästä.

Juulia Turunen

Koulutus ja työpaikat

  • Fysio­te­ra­peutti AMK 2008
  • Akupunk­tio­kou­lutus 2011
  • Psykofyysinen fysioterapia koulutus 2023
  • EFT-terapeutti 2023
  • Sovelletun rentouden koulutus 2023

Aloin työsken­nellä Ortonissa fysioterapeuttina heti valmis­tu­misen jälkeen vuonna 2009.

Erityiset ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Kipuasiakkaiden kanssa hyödynnän mm. psykofyysisen fysioterapian viitekehystä, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Työparina klinikkakoira Crema kivun hallintaan

Fysio­te­ra­peuttina minua kiinnostaa erityi­sesti pitkittyneen kivun hoito. Minulla on kahtena päivänä viikossa työparina klinikkakoira Crema. Cremalle on opetettu kipuhajun provosoituminen eli koira toimii ikään kuin ”sensorina” ja ilmaisee, kun kipu provosoituu. Koira rauhoittuu vasta, kun kipua hoidetaan tavalla joka auttaa. Tätä voidaan vastaanotoilla hyödyntää mietittäessä, sitä millaiset lääkkeettömät kivunhallintakeinot kenelläkin toimivat parhaiten. Creman kanssa voidaan tehdä myös aktiivista harjoittelua ja siinä on vain mielikuvitus rajana.

Ajanvaraus klinikkakoira-vastaanotolle (muut varaukset ajanvarauksen tai nettiajanvarauksen kautta)

Creman aikojen varaus tapahtuu joko puhelimitse numerooni 040 6300 740 tai voit jättää soittopyynnön tekstiviestitse tai sähköpostiini: juulia.turunen@orton.fi.

Creman vastaanottoajat ovat 60 min, mutta aktiivista työskentelyä koiran kanssa on 30 min, jonka jälkeen Cremalla on ”lakisääteinen” tauko.

Vastaan­ot­to­hinta Creman kanssa 60 min. 131 €.
Hinta sisältää fysioterapeutin osuuden, Crema-lisän sekä palvelumaksun.

Lue Ortonin sivuilta lisää klinikkakoira Cremasta.

Lue Iltasanomien juttu Juuliasta ja Cremasta.

Kela-korvaus

Fysio­te­rapia-palvelut eivät ole Kela-korvat­tavia 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja Kela-korvausten muutok­sista tästä.

Tarja Rantala

Koulutus

Fysioterapeutti 1976

Fysioterapeutti, erikoistunut 1990

Lymfaterapiakoulutus

Akupunktiokoulutus

Kela-korvaus

Fysio­te­rapia-palvelut eivät ole Kela-korvat­tavia 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja Kela-korvausten muutok­sista tästä.

Ville Puisto

Koulutus ja työpaikat

Lääketieteen lisensiaatti 2005

Lääketieteen tohtori 2011

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 2012

Ortopedikoulutus HYKS:ssä. Toimin erikoislääkärinä HYKS Peijaksen sairaalassa 2012−2013. Vuodesta 2013 alkaen olen toiminut selkäkirurgina Ortonissa.

Suomen Ortopediyhdistyksen hallituksen jäsen 2013 alkaen

Suomen Ortopedia ja Traumatologia -lehden päätoimittaja 2013 alkaen

Erityiset ammatilliset kiinnostuksen kohteet

  • mikroskooppiavusteinen selkäkirurgia
  • selän luudutusleikkaukset tietokoneavusteisesti
  • selkäydinstimulaattorit

Kela-korvaus

Näistä palveluista vastaanotot ovat Kela-korvattavia, mutta toimenpiteet eivät ole Kela-korvattavia.

Vastaanottohinnat

45 min 145 e

Tove Palmgren-Soppela

Joskus tehokkain hoito ei ole leikkaus vaan ranteen lastoitus tai tuenta. Usein hyvä fysio- tai toimintaterapia on tärkeä osa hoitoa. Toisinaan tarvitaan leikkaushoitoa. Teen erilaisia ranteen ja käden leikkauksia kuten tähystyksiä, luudutuksia, jänne- hermo- ja nivelsidekorjauksia ja hermopinteiden vapautuksia.

Päätoimessani toimin käsikirurgina HUSin Käsikirurgian klinikassa Siltasairaalassa.
Olen HUS:ssa vastuussa neliraajahalvauspotilaiden yläraajakorjausleikkauksesta.

Hinta

30 min  140 €

Kela-korvaus

Nämä palvelut ovat Kela-korvattavia.

Tage Orenius

Koulutus ja Työpaikat

Ammatillinen jatkotutkinto: Terveyspsykologian erikoispsykologi
Akateeminen jatkotutkinto: Psykologian lisensiaatti
Tutkijakoulutus: Psykiatrian tutkijakoulutus; Valtakunnallinen kliininen tutkijakoulu 2013 –

Lisätutkinnot

Kivun asiantuntijakoulutus
Hypnoosikoulutus
NLP-practitioner
Kehopsykoterapian kurssi 

Erityiset ammatilliset kiinnostuksenkohteet

Minua kiinnostaa erityisesti kiputilat ja siihen liittyvä asiakastyö ja kivun tutkiminen. Ne ovat olleet kiinnostuksen kohteena ammatillisen urani alusta alkaen, 25 vuotta.

Työssäni minua kiinnostaa myös yhdistää viimeisin tieteellinen tutkimustieto asiakastyöhön, koska näissä usein käydään seikkaperäisesti läpi asiakkaan oireistoon liittyviä viimeisiä tutkimuslöydöksiä. Näiden avulla voidaan luoda ajattelu- ja toimintamalleja, jotka palvelevat hoito- ja kuntoutustavoitteita.

Ennen varsinaista hoitotyötä pyritään kokoamaan mahdollisimman kattava ja kokonaisvaltainen kuva asiakkaan luonteesta, kokemuksistaan ja oireiluistaan.

Perustehtäviini kliinikkona kuuluvat asiakkaan perus- ja kliininen haastattelu, hoitotyö sekä neuvojen ja jatkosuositusten antaminen.

Asiakkaina minulla käy myös psyykkisesti oireilevia, kuormittuneita, ahdistuneita ja masentuneita ihmisiä, lapsista vanhuksiin.

Miten kipupsykologi voi auttaa? Katso video

Lue Tagen asiantuntija-artikkelit:

Toiminnalliset ja rakenteelliset aivomuutokset kroonistuneessa kivussa

Aivojen kivunsäätely ja tunne-elämän tekijät selkäkivun kroonistumisessa

Rentoutuminen, mindfulness ja hypnoosi pitkäaikaisen kivun hoidossa

Hypermobiili EDS ja moniulotteiset terveyshaasteet

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.

Mikko Manninen

Kela-korvaus

Nämä palvelut ovat Kela-korvattavia.

Koulutus ja työpaikat

Lääketieteen lisensiaatti 1988
Lääketieteen tohtori 1993
Kirurgian erikoislääkäri 1997
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 1999
Tekonivelkirurgian erityispätevyys 2006
Hallinnon pätevyys 2013
Ortopedian ja traumatologian dosentti 2016
eMBA-tutkinto – Tampereen Yliopisto 2019

Lääkäriksi valmistuttuani erikoistuin ensin kirurgiaan ja sitten ortopediaan ja traumatologiaan v. 1991-1999. Väitöskirjan tein professori Rokkasen työryhmässä HYKS Töölön sairaalassa v. 1988-1993. Tutkimuksen aiheena olivat elimistössä liukenevat luun tukimateriaalit. Sittemmin olen tehnyt biomateriaali- ja kliinistä tutkimusta.

Erikoistumisen jälkeen työskentelin muutaman kuukauden HYKS Lasten ja nuorten sairaalassa erikoislääkärinä. Saatuani Consultant-sijaisuuden Cambridgestä Addenbrooken sairaalasta, lähdin perheineni loppuvuodesta 1999 Englantiin. Työskentelin tuon jakson alaraaja- ja tekonivelyksikössä. Palattuamme Helsinkiin työskentelin erikoislääkärinä  2000-2007  HUSin Kirurgisen sairaalassa alaraaja- ja tekonivelasioihin keskittyen.

Vuonna 2007 Kymenlaakson keskussairaalaan perustettiin tekoniveltoimintaan keskittynyt osaamiskeskus. Siirryin 2008 sen vetäjäksi osastonylilääkärin virkaan, ja työskentelin Kotkassa vuoden 2013 loppuun. Eiran sairaalan ylilääkärin tehtävää hoidin em. toimen ohessa 2012-2013. Vuoden 2014 alusta siirryin Ortoniin johtavan ylilääkärin tehtäviin. Ortonissa työtehtävät sallivat edelleen myös kliinisen työn tekemisen, yli puolet työajastani kuluukin tuki- ja liikuntaelinvaivoja hoitaen.

Vuosina 2003-2010 opetin nivelrikon ja reuman ortopedista hoitoa lääketieteen opiskelijoille Helsingissä kliinisen opettajan sivutoimessa. Jo Töölön sairaalan koulutusajoista olen toiminut aktiivisesti suomalaisessa ortopedian jatko- ja täydennyskoulutuksessa Suomen Ortopediyhdistyksen ja Suomen Artroplastiayhdistyksen kursseilla ja tapahtumissa. Omaa ammatillista osaamista päivitän alan kirjallisuuden ja koulutusten avulla.

Erityiset ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Töölön sairaalan erikoistumisjaksolla sain paljon oppia tekonivelkirurgiaan Hannu Pätiälältä ja Anne Albertyltä. Polven ja lonkan tekonivelkirurgia on ollut operatiivisen toimintani ydintä koko 2000-luvun ajan. Matkan varrella olen tehnyt suurella kiinnostuksella myös polven tähystyskirurgiaa, olkapään leikkauksia ja jalkaterän etuosan deformiteettien korjauksia. Ortopedian monipuolinen peruskoulutus antaa hyvät edellytykset arvioida erilaisia tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Leikkaustoiminnassa keskityn parhaaseen osaamisalueeseeni. Muihin leikkauksiin suosittelen luonnollisesti ko. asioiden erikoisosaajia. Tärkeintä leikkaustoiminnassa on riskien minimointi ja paras mahdollinen toiminnallinen lopputulos.

Vastaanottohinnat

20 min 112 €
30 min 153 €
45 min 193 €

Juttuja ja videoita, joissa Mikko Manninen haastateltavana:

Iltasanomat uutisoi tekonivelleikkauksista 2.11.2019

Yle Areenan (21.3.18) Aamutohtori ”Tekonivelleikkaukseen valmistautuminen”

12.3.18 Hesarin Tiede – osion juttu ”Ämpärimuovi pelastaa yöunet ja liikuntakyvyn.

Yle Areenan (17.1.18) Aamutohtori, aiheena ”Nivelrikot”

Yle Areenan (18.10.17) Aamutohtori, aiheena ”Polven tekonivelleikkaus”

– Yle Areenan (30.8.17) Aamutohtori, aiheena ”Lonkan tekonivelleikkaus”

Video ”Lonkan tekonivelleikkaus”