Riina Helenius

Fysioterapeutti AMK
Fysioterapeutti

Kielitaito:

suomi, englanti

Toimipaikka:

Orton, Tenholantie 10, 00280 Helsinki, Finland

Tervetuloa vastaanotolleni

Erityis­osaa­mistani on lonkan ja polven tekoni­vel­potilaiden sekä selkä­po­ti­laiden postoperatiivinen kuntoutus. Autan kuitenkin mielelläni myös muunlai­sissa tuki- ja liikun­tae­li­nongel­missa, kuten olkapää- ja hartiaseudun tai alaselän kipujen kanssa. Poliklii­nisen työn ohella työsken­telen myös ortope­di­sella vuodeo­sas­tolla sekä olen mukana Ortonin liikunta- ja urheiluklinikan toiminnassa.

Pyrin aina osallis­tamaan asiakasta parhaani mukaan osaksi kuntou­tus­pro­sessia sekä löytämään jokai­selle mieleisen tavan liikkua ja toteuttaa itseään. Haluan auttaa asiakasta tutus­tumaan omiin voima­va­roi­hinsa sekä keinoihin, joilla voimme lähteä yhdessä vahvis­tamaan.
.
Vapaa-ajallani viihdyn metsässä koirieni kanssa, kunto­sa­lilla painoja nostellen sekä etenkin tanko­tanssia harrastaen. Tanko­tanssin viehätys on vienyt minut mennessään ja aloit­telen myös kilpau­raani tämän lajin parissa.
.
Aikai­sempana lajitaustana minulla on ratsas­tuksen ja baletin lisäksi rugby, jossa toimin nykyään Suomen miesten maajoukkuefysio­te­ra­peuttina sekä SM-tasolla Helsinki rugby clubin huoltojoukoissa. Työskentely tavoitteellisesti harjoittelevien urheilijoiden parissa on lisännyt huimasti tietämystäni kontaktilajien vaatimuksista, vammariskeistä sekä kuormituksen optimoimisesta lajiharjoittelun tai loukkaantumisen jälkeisen pelikentille paluun tueksi. Tämä yhteistyö on itselle hyvin mieluisa sen mahdollistaessa ammatil­lisen osaamiseni jatkuvan kehittämisen ystävien kanssa aikaa viettäessä!
.

Koulutus:

  • Fysioterapeutti AMK 2020
  • Ratsastuksenohjaaja 2013
  • Tankotanssiohjaaja 2021

Kela-korvaus

Fysioterapia-palvelut eivät ole Kela-korvattavia 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja Kela-korvausten muutoksista tästä.