Mitä uro- ja seksuaaliterapeutin vastaanotolla tapahtuu?

Rakon ja suolen toiminnalliset ongelmat, seksuaalisuus sairauden, pitkäaikaisen kivun tai sairaudesta kuntoutumisen aikana ovat teemoja, joihin löytyy asiantuntija-apua Ortonista.

Fysioterapeutti Kristina Sarkkinen on uro- ja seksuaaliterapian koulutettu ammattilainen. Rakon ja suolen pidätyskyvyn ongelmat, ummetus, krooninen kipu sekä esimerkiksi synnytyksen tai syöpähoitojen jälkeiset ongelmat näillä alueilla ja parisuhteen haasteet ovat aiheita, joissa potilaat hakeutuvat hänen vastaanotolleen.

Sarkkisen asiakkaina on sekä miehiä että naisia, teini-ikäisistä vanhuksiin.

Kuuntelua, keskustelua, harjoituksia

Mitä uro- ja seksuaaliterapeutin vastaanotolla sitten tapahtuu? Kaikki alkaa huolellisesta ja kiireettömästä asiakkaan kuuntelusta. Hän saattaa kertoa ensimmäistä kertaa vaikkapa ulosteen karkailusta, ja jo kertominen voi hävettää.

Kuuntelu on keskiössä. Tukena voidaan käyttää tiettyjä täytettäviä lomakkeita, joiden avulla lähdetään selvittämään oireita ja sitä, miten ne vaikuttavat asiakkaan arkielämään”, sanoo Sarkkinen. Sen jälkeen mietitään, millaiset harjoitukset olisivat hyödyllisiä.

Vastaanotoilla opetellaan usein vahvistamaan ja rentouttamaan lantionpohjalihaksia. Lantionpohjan toimintaa voidaan myös mitata ns. biopalautteella vagina- tai anaalielektrodia käyttäen. Sen avulla nähdään numeerisesti, kuinka lantionpohjan lihakset toimivat.

Hyvin usein esim. kipuasiakkailla on lantionpohjan ylijännitystä. Silloin hengitysharjoitukset, rentoutumisen ohjaaminen ja harjoittelu, venytykset, manuaaliset käsittelyt ja ohjaaminen virtsaamispäiväkirjan pitämiseen ovat keskeisiä keinoja.

Hyvä peruslähtökohta harjoitteisiin on istuma-asennon tunnistaminen ja sen aistiminen, miten siinä lihakset toimivat ja rentoutuvat. Harjoitellaan lantionpohjan lihasten aktivointia ja rentouttamista erilaisin tavoin.

Usein jo tässä vaiheessa asiakkaalle tulee oivallus, jos tärkein harjoiteltava asia onkin rentoutuminen.”

Uro- ja seksuaaliterapeutti antaa usein asiakkaille kotitehtäviä.  Muutama vastaanottokäynti yleensä riittää, joskus tarvitaan pidempiaikaista tukea.

Palkitsevinta Sarkkiselle työssään on asiakkaiden tyytyväisyys, kun he voivat kertoa ajan kanssa vaikeista asioista. Kuulluksi tuleminen on tärkeää.

Haastavinta taas on se, että minulla ei ole vastauksia kaikkiin asiakkaiden kysymyksiin. Osaan ja voin opastaa, mutta he ovat kuitenkin itse oman elämänsä asiantuntijoita.”

Takaisin urologian esittelyyn.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoito­tie­dus­telut ja -varaukset: toimen­pi­de­tiimi puh. 09 47482704
Vastaan­ot­tojen ajanvaraus ja asiakas­palvelu puh. 09 4748 2705
Nettia­jan­varaus.