Sjukvårdersättning från FPA

Ärade kund,

FPA-ersättningsförfarandet på Orton är ändrat den 15.1.2021.
Ändringarna har gjorts utgående från Ortons ägarbas och den lagstiftning som gäller FPA. Orton är ett privat sjukhus 100% i HUS ägo. På basen av sjukförsäkringslagen, 2 kap., 3 §, 4 momentet berättigar Ortons nuvarande ägarbas inte till FPA:s sjukförsäkringsersättningar.

Tjänster, för vilka FPA-ersättning fås

  • Mottagnings- och vårdtjänster av läkare* och terapeuter*, i annat än anställningsförhållande på Orton, Tenalavägen.

Tjänster, för vilka FPA-ersättning inte fås

  • Mottagnings- och vårdtjänster av läkare* och terapeuter* i anställningsförhållande på Orton, Tenalavägen.
  • Bilddiagnostik och laboratorieservice
  • All service på HUS verksamhetsställen

Observera

Avdragbar s.k. direktersättning från FPA i samband med betalning är inte längre möjlig att få på Orton, utan klienten bör ansöka om ersättning hos FPA i efterhand.

  • Information om huruvida en specialists tjänster är FPA-ersättningsgilla kan ses under ifrågavarande specialists profil. Om tjänsterna är ersättningsgilla, står det enligt följande: ”Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla” eller ”Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla för tillfället. Du kan kontrollera rätten till FPA-ersättning senare på nytt.”
  • Om specialistens tjänster inte är FPA-ersättningsgilla, står det så här: ”Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.”

Ersättningsansökan kan lämnas in på närmaste FPA-byrå/-postlåda eller sändas till adressen: FPA, PB 10, 00056 FPA. Folkpensionsanstalten använder sig inte längre av färdiga svarskuvert.

Vi beklagar olägenheter som förändringarna kan medföra.
Ytterligare information och rådgivning kan fås hos vår kundservice: 09 4748 2705.