Nina Lönnqvist-Kukkonen

Vastaanottohinnat

20 min. 47,50 €
30 min. 56,30 €
40 min. 80,10 €
60 min. 97,70 €

Toistokatetroinnin ohjaus on 390 €

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.

Kaarina Ruusuvirta

Erityisosaaminen

Tutkin ja hoidan nuoria ja aikuisia, joilla on puhe- ja/tai lauluäänen ongelmia. Ongelmana voi olla esimerkiksi äänen väsyminen ja käheytyminen. Tarpeen mukaan hoito voi olla kertaluonteista tai kestää pidemmän jakson. Ongelmiin kannattaa puuttua varhaisessa vaiheessa tai jopa ennen niiden syntymistä varsinkin, jos ääni on työväline. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on spasmodisen dysfonian tutkiminen ja hoito, mutta hoidan mielelläni kaikenlaisia äänihäiriöitä, kuten toiminnallisia, orgaanisia, ikään liittyviä ja neurologisia äänihäiriöitä. Annan myös ääniterapiaa transsukupuolisille.

Vastaanottohinnat

30 min. 77,40 €
45 min. 138,10 €
60 min. 169,50 €

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.

Pauliina Kanerva

Toteutan sekä psykologin arvioita ja tutkimuksia, että keskusteluhoitoja. Tarjoan keskustelutukea myös erilaisissa elämän kriisitilanteissa.

Erityisosaaminen

Erityisosaamistani ovat kliinisen psykologin arviot, mikä tarkoittaa niiden persoonallisuustekijöiden ja tilannetekijöiden kokonaisvaltaista hahmottamista, jotka ovat johtaneet oireiden muodostumiseen ja niiden jatkumiseen. Kliinisen psykologin arviota käytetään sopivimman jatkohoitomuodon valinnassa, ja usein sillä on potilaalle iso merkitys oman tilanteensa jäsentämisessä ja hallinnantunteen lisäämisessä.

Tarvittaessa teen myös laajoja ja vaativia psykologin tutkimuksia osana potilaan diagnostista arviota.

Urheilu on tärkeä osa vapaa-aikaani ja myös psykologina olen kiinnostunut urheilijoiden kanssa työskentelystä.

Työkokemus

Työkokemusta minulla on kertynyt kymmenen vuotta ja olen työskennellyt pääosin vaativissa erikoissairaanhoidon psykologitehtävissä aikuispsykiatristen potilaiden kanssa.

Olen työskennellyt psykologina HUSin akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikalla vuodesta 2016 alkaen. Vuoden 2021 alusta olen toiminut myös HUSin syöpätaudeilla palliatiivisessa keskuksessa eli tuen syöpäsairaita ja heidän läheisiään. Opiskelen myös työnohjaajaksi, ja otan mielelläni vastaan myös työterveyshuollon asiakkaita.

Vastaanottohinnat

60 min vastaanotto 140 €
90 min vastaanotto 200 €

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.

Anastasia Shulga

En hoida ADHD/Asperger- potilaita.

Teen aktiivisesti tutkimusta selkäydinvammapotilaiden neurologisesta kuntoutuksesta ja käytän tutkimuksessani transkraniaalista magneettistimulaatiota.

Virkatyökseni toimin HUS Selkäydinvammakeskuksessa, joten toimin mielelläni selkäydinvauriopotilaiden parissa.

Vastaanottohinnat

30 minuutin vastaanotto 115 €
45 minuutin vastaanotto 172 €
60 minuutin vastaanotto 230 €

Kela-korvaus

Nämä palvelut ovat Kela-korvattavia.

Irina Eskelinen

Lääkehoidon arviointipalvelut ovat potilaan turvaksi suunniteltuja palvelukokonaisuuksia.
Tarjoamme kolme eri kokoista palvelukokonaisuutta. Tutustu palveluihin.

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.

Merja Rissanen

Koulutus ja työpaikat

Toimin­ta­te­ra­peutti AMK 2002

Ortonilla olen työsken­nellyt kuntou­tuksen eri linjoilla vuodesta 2003 alkaen.

Toimin Ortonissa toimintaterapeuttina. Lisäksi tuotan uniergonomiaohjausta ja toimin ohjaajana Unikoulussa.

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.

Juho Salo

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.

Patricia Stoor

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.