Kaarina Ruusuvirta

Puheterapeutti, FM

Kielitaito:

suomi, englanti

Toimipaikka:

Foniatrian poliklinikka, Pasila, Maistraatinportti 2, Helsinki

Tervetuloa vastaanotolleni

Vastaa­no­tolleni voi tiedus­tella erikseen sovit­tavaa aikaa puheli­mitse ajanva­rauk­sesta.

Vastaanotolleni voi hakeutua suoraan ilman lääkärin tutkimusta, mutta usein syy äänen ongelmiin on hyvä selvittää etukäteen joko foniatrin tai korva-, nenä- ja kurkku­tautien erikoislääkärin tutkimuksella.

Erityisosaaminen

Tutkin ja hoidan nuoria ja aikuisia, joilla on puhe- ja/tai lauluäänen ongelmia. Ongelmana voi olla esimerkiksi äänen väsyminen ja käheytyminen. Tarpeen mukaan hoito voi olla kertaluonteista tai kestää pidemmän jakson. Ongelmiin kannattaa puuttua varhaisessa vaiheessa tai jopa ennen niiden syntymistä varsinkin, jos ääni on työväline. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on spasmodisen dysfonian tutkiminen ja hoito, mutta hoidan mielelläni kaikenlaisia äänihäiriöitä, kuten toiminnallisia, orgaanisia, ikään liittyviä ja neurologisia äänihäiriöitä. Annan myös ääniterapiaa transsukupuolisille.

Vastaanottohinnat

30 min. 77,40 €
45 min. 138,10 €
60 min. 169,50 €

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.