Tietokoneavusteinen selkäkirurgia

Tietokoneavusteinen kirurgia (computer assisted orthopaedic surgery, Caos) lisää vaativien selkäleikkausten tarkkuutta ja parantaa  potilasturvallisuutta monilla tavoilla. Menetelmää on hyödynnetty ORTONissa jo 1990-luvun puolivälistä alkaen selän luudutusleikkauksissa, ensimmäisenä Suomessa. Sitä käytetään myös tekonivelkirurgiassa.

Caos-kirurgiassa yhdistyvät nykyaikaiset kuvantamismenetelmät sekä tarkka tietokonenavigaatio. Kirurgi suunnittelee toimenpiteen yksityiskohtia myöten ennalta leikkausalueen anatomiaa mallintavan tietokonetomografian tai magneettikuvauksen pohjalta.

Luudutusleikkauksessa ruuvien ohjaaminen selkänikamiin tietokoneavusteisesti parantaa tarkkuutta.

Caos-kirurgian hyödyt

  • ennakkosuunnittelu lyhentää leikkausaikaa ja pienentää komplikaatioriskiä
  • tietokonenavigaatio on erittäin tarkka ja vähentää huomattavasti luudutusleikkauksiin liittyvää hermovaurioriskiä

Menetelmän hyödyt on osoitettu ORTONissa tehdyssä satunnaistetussa vertailututkimuksessa. Leikkausten tuloksellisuutta seurataan jatkuvasti.