Orton uutiset

HYKSin Oy:lle lisää tiloja Ortonista

HUS ostaa 90% Orton Oy:n osakkeista ja tekee kymmenen vuoden vuokra­so­pi­muksen Invali­di­säätiön kanssa Helsingin Ruskea­suolla sijaitsevasta sairaalakiinteistöstä. Asiasta päätettiin HUS:n halli­tuksen kokouk­sessa 20.11.2017.

Kaupan myötä myös HYKSin yksityissairaala saa toimin­taansa lisää tiloja. Tämä parantaa yhtiön mahdol­li­suuksia tarjota lisää hoitopalveluita suomalaisille ja kansainvälisille yksityispotilailleen. Lisätilat mahdollistavat myös yksityis­huo­neet, joka parantaa HYKSin Oy:n kilpailukykyä kansainvälisistä potilaista.

Toiminnan suunnittelu on käynnis­tetty ja asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.