Muutoksia Ortonin kuntoutuspalveluissa

Tarjoamme poliklii­nista moniam­ma­til­lista kuntou­tusta ja kipupo­ti­laiden poliklii­nisia kuntou­tusar­vioita, mutta 1.1.2024 alkaen emme enää ympäri­vuo­ro­kau­ti­sesti, eli talossa yöpymisen mahdol­lisuus päättyy vuoden vaihteessa.

Tiedo­tamme uusista kuntou­tus­muo­doista lähiai­koina tarkemmin.

Tiedustelut
Kuntoutusyhteyshenkilö Johanna Holma puh. 0400 245477 tai kuntoutus@orton.fi.