Miten nivelrikkoa voi itse hoitaa?

Fysiatri, kivun­hoidon erityis­asian­tuntija Kristiina Kokkonen kertoo nivel­rikon itse- ja lääke­hoi­dosta.

Nivelen kuluma eli nivel­rikko tuntuu ajan myötä lisään­tyvänä nivel­kipuna ja jäykkyytenä. Kipu pahenee liikkuessa ja lievittyy levossa. Nivelessä voi olla aamu- ja liikkeel­le­läh­tö­jäyk­kyyttä.

Lue lisää nivelrikosta