Selkäkivun kirurginen hoito

Ortopedian ja trauma­to­logian erikois­lääkäri Heikki Österman kertoo videossa selkä­vai­vojen leikkaus­hoi­dosta.

Ortonin Selkäkli­nikka on toiminut aktii­vi­sesti selkä­on­gelmien tutkijana ja selkä­ki­rurgian kehit­täjänä Suomessa jo vuosi­kym­menien ajan.

Tutustu selkäongelmiin erikoistuneisiin asiantuntijoihimme

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoito­tie­dus­telut ja -varaukset: toimen­pi­de­tiimi puh. 09 4748 2704.
Vastaan­ot­tojen ajanvaraus, asiakas­palvelu ja maksuton puhelinkartoitus puh. 09 4748 2705.

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot