Milloin mielenterveysammattilaisen vastaanotolle?

Elämä umpikujassa, kriisi tai huoli omasta mielenterveydestä?
Tunnista tilanteet, joissa kannattaa hakeutua ammattilaisen vastaanotolle.
Apua voi joskus tarvita kuka tahansa.

Keskustelu ulkopuolisen ihmisen kanssa on hyödyllistä silloin, kun elämä tuntuu olevan umpikujassa, eikä itse tunnu löytävän keinoja ulospääsyyn. Kynnys mielenterveyden ja elämänhallinnan ammattilaisten puoleen kääntymiseen on madaltunut, mutta pelko leimatuksi tulemisesta ja muiden arvostelusta on edelleen olemassa. Helpottavaa on, että mielenterveydestä huolehtiminen koetaan nykyään yhtä luonnolliseksi asiaksi kuin muunkin terveyden vaaliminen.

Tilanteet, joissa on syytä hakeutua ammattilaisen vastaanotolle:

  • useita viikkoja kestänyt unettomuus tai yöllinen heräily
  • useita viikkoja kestänyt ruokahaluttomuus
  • arki tuntuu erityisen raskaalta
  • et jaksa käydä töissä, harrastuksissa tai tavata ihmisiä
  • sinulla on fyysisiä oireita, joihin ei ole löytynyt lääketieteellistä syytä
  • alkoholin tai huumeiden käyttösi on viime aikoina lisääntynyt

Psykiatrille, psykologille vai psykoterapeutille?

Psykologi on koulutukseltaan psykologian maisteri, joka on yliopistotasoinen tutkinto. Psykologi on sopiva ammattilainen tilanteessa, jossa potilaan ongelmaa pyritään hahmottamaan. Lisäksi psykologi auttaa määrittelemään ja pohtimaan, minkälainen apu olisi jatkossa tarpeen.

Psykologi auttaa elämän ongelma- ja kriisitilanteissa, ohjaa hoidon suunnittelussa sekä tekee psykologisia tutkimuksia ja lausuntoja. Tarve keskustella ulkopuolisen ihmisen kanssa voi syntyä, kun elämässä tapahtuu yllättäviä ja vaikeita asioita. Ulkopuolisen apu voi olla hyödyllistä myös, kun hankala elämäntilanne on pitkittynyt, ja elämä tuntuu olevan umpikujassa. Usein psykologit ovat kouluttautuneet myös pitempiin keskusteluhoitoihin eli psykoterapiaan suorittamalla psykoterapeutin ammattikoulutuksen.

Psykiatri on lääkäri, joka on erikoistunut psykiatriaan. Vaikeiden mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden hoito on suositeltavaa aloittaa psykiatrian erikoislääkärillä.

Työn lähtökohtana on potilaan mielenterveyden lääketieteellinen tutkiminen ja arviointi. Psykiatri voi tehdä potilaan tilasta diagnoosin, määrätä lääkkeitä tai ohjata psykoterapiaan. Lääkäri tekee tarvittaessa lausunnot ja lähetteet Kela-tuen hakemiseksi pitemmälle kuntoutuspsykiatrialle.

Psykoterapeutti on ammattinimike, jota saavat käyttää vain virallisen psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneet henkilöt. Psykoterapeutin aiempi koulutustausta voi olla psykologin tai psykiatrin yliopistotutkinto tai ammatillinen tutkinto, kuten sairaanhoitajan tai sosionomin tutkinto. Psykoterapeutin koulutus on 3-4 vuoden mittainen yliopistollinen lisäkoulutus. Psykoterapia on psykologinen menetelmä, joka perustuu keskusteluun.

Psykoterapeutti auttaa potilasta tukemalla hänen itseymmärrystään, kehittämään omia ongelmanratkaisutaitojaan, käsittelemään vaikeita tunteitaan ja auttamaan elämän kriisivaiheiden yli.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Ensikäynti voi olla 45 minuutin pituinen tai tarvittaessa pitempikin. Tyypillisesti ensikäynnillä terapeutti pyytää potilasta kertomaan tilanteestaan, ja tekee täsmentäviä kysymyksiä. Kaikkea ei tarvitse kertoa kaikkea jos ei halua, mutta kannattaa muistaa, että mielenterveyden ammattilaisen tehtävänä on auttaa, ei tuomita. On ymmärrettävää, että juuri mieltä painavista tai häpeää tuottavista asioita on vaikea puhua. Niistä ei tarvitse puhua yksityiskohtaisesti, ja voit kertoa terapeutillesi, jos jostakin aiheesta on vaikea puhua.

Minkälainen terapia sopii minulle?

Terapiaa on tarjolla erilaisina kokonaisuuksina. Yksilöterapia on psykologin tai psykoterapeutin kanssa käytävää henkilökohtaista keskustelua, ja ryhmäterapia tapahtuu pienissä, noin 6-8 hengen ryhmissä. Lyhytterapia on kestoltaan 1-20 käyntikerran terapiasarja, joka sopii yksittäisten ongelmien ratkaisuun. Varsinaisen psykoterapian kesto voi vaihdella muutamasta viikosta useaan vuoteen. Potilas voi myös itse vaikuttaa terapiaistuntojen määrään.

Terapian tarve, muoto ja kesto määritellään yleensä ensimmäisellä käyntikerralla. Joskus potilaan tilanne voi helpottua jo yhden käynnin jälkeen, usein ongelman hahmottaminen tarvitaan 2-3 käyntikertaa.

Hoitoon julkiselle vai yksityiselle puolelle. Miten toimin?

Mielenterveysammattilaisten palveluja on tarjolla niin julkisen kuin yksityisenkin terveydenhuollon kautta. Julkinen terveydenhuolto on yksityistä edullisempaa. Yksityisen puolen etuna on nopea pääsy hoitoon sekä vapaus valita aika ja hoitava ammattilainen.

HYKSin Oy tarjoaa HUS:n kokeneiden ja ammattitaitoisten mielenterveysammattilaisten palveluja yksityisesti. Vastaanotolle voit varata ajan suoraan ilman lähetettä joko nettiajanvarauksen kautta tai asiakaspalvelun kautta arkisin 9-15 puh 010 328 1900 . Vastaanotot pidetään pääsääntöisesti HUS:n Psykiatriakeskuksessa Helsingin Töölössä tai Meilahden sairaala-alueella Kolmiosairaalassa.