Specialister

  • Återställ

Mika Väisänen

Med.o.kir.dr

Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo

Ulla Wartiovaara-Kautto

Docent

Specialist på hematologi

Språk: finska, svenska, engelska, French

Verksamhetsplats: Mejlans triangelsjukhus, Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors

Juha Kauppi

Med.dr

Specialist på thoraxkirurgi

Verksamhetsplats: Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Juho Murtomäki

Med.lic.

Specialist på anestesiologi och intensivvård

Verksamhetsplats: Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo

Jyrki Mäkelä

Med.dr, docent

Specialist på neurologi

Verksamhetsplats: Mejlans triangelsjukhus, Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors

Jyrki Vuola

Med.dr, docent

Specialist på neurologi

Verksamhetsplats: Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Karri Mesimäki

Med.lic.

Specialist på mun- och käkkirurgi

Verksamhetsplats: Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Satu Ahola

Fysioterapeut, lymfterapeut

Språk: finska, svenska, engelska, tyska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Eero Arajärvi

MKD

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Perttu Arkkila

Med.dr, professor

Specialist på gastroenterologi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Timo Atula

Med.dr, docent

Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Sirpa Baggström

Fysioterapeut

Verksamhetsplats: Psykiatricentrum, Fältskärsgatan 12, Helsingfors

Robin Bergroth

Licentiat för medicin

Specialist på urologi

Språk: finska, svenska, engelska

Carl Blomqvist

Med.o.kir.dr, docent

Specialist på cancersjukdomar och strålbehandling

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Kliniken för cancersjukdomar, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Här hittar du Ortons specialister

Förutom Ortons sjukhus i Brunakärr, Helsingfors, erbjuder HUS Helsingfors universitessjukhusets läkarnas mottagningar på HUS-sjukhus i Helsingfors område. Denna privata aktivitet äger rum när det inte finns några HUS-patienter inom vården.

Specialister med mottagningar

Vissa av våra specialister kan bokas genom webbtidsbokning och andra kan endast bokas per telefon via kundservice. En specialists profilinformation har webbtidsbokning-knapp när möten kan göras via webbtidsbokning.

Andra specialister

Här hittar du också information om de specialister som inte erbjuder mottagningstjänster som sådana. Patienten kan söka läkarvård direkt på grundval av redan utförda tester. I detta fall ordnas en tid för patienten att träffa läkaren.