Hanna Harno

Med.o.kir.dr, docent
Specialist på neurologi, specialkompetens inom smärtlindring.

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Jag sköter patienter (över 16 år) som som har neurologiska symtom eller sjukdomar, som till exempel huvudvärk, nervsmärtor, yrsel, dystoni eller Parkinsons sjukdom.
Jag ger också injektioner med botulinustoxin för migrän, cervikaldystoni, hemifacialspasm och blephalospasm.

Transkraniell magnetisk stimulering, eller rTMS, avser aktivering av hjärnbarken med magnetiska pulser. Behandlingen ges som magnetiska pulser till det område av patientens huvud som påverkar det system som signalerar smärta i hjärnan, och på så vis lindras smärtan. Behandlingn ges i serier på polikliniken. Metoden är noninvasiv, smärtfri och ofarlig.
Jag gör även seriella rTMS-behandlingsutvärderingar för nervsmärta för personer över 18 år.
Mina mottagningstider ska bokas från tidsbeställning.

Min speciella expertis

serie-TMS-behandling, dvs. transkraniell magnetstimulering i serier

Min specialkompetens

Min specialkompetens är diagnostik och behandling av huvudvärk, nervsmärta och botulinumbehandlingar. Utvärderingar och övervakning av seriell rTMS-behandling och återbehandling.

Av seriella rTMS-behandlingar

Transkraniell magnetisk stimulering, eller rTMS, innebär aktivering av hjärnbarken med magnetiska pulser.

I behandlingen ges magnetiska pulser till patientens huvudområde, som påverkar hjärnans smärtsignaleringssystem och lindrar smärtan. Behandlingen ges i serie på polikliniken. Metoden är icke-invasiv, smärtfri och ofarlig.

Neuropatisk smärta inkluderar ansiktssmärta, smärta på den förlamade sidan efter störningar i hjärngenomblödningen, CRPS, dvs mångfacetterat lokalt smärtsyndrom och fantomsmärta.

Före mötet uppmanas patienten att fylla i två frågeformulär och markera smärtavläsningarna på en mänsklig figur. Utifrån svaren utvärderas tillämpligheten av den seriella rTMS-behandlingen på behandlingen av patientens smärta. Du får enkätformulären när du kommer till receptionen och du kan fylla i dem medan du väntar.

Mottagningspriser

20 min 136,70 €
30 min 199,20 €
45 min 284,10 €
60 min 376,40 €

Bedömningsbesök för injektionsbehandlingar 216,90 – 286,80 €
Migränbehandling med botulinum 217 €
Botulinuminjektion för cervikal dystoni 230 €

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.