Hanna Harno

Med.o.kir.dr, docent
Specialist in Neurologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Vuxna patienter som lider av neuropatisk smärta (över 18 år) är välkomna till min praktik för serie-rTMS-vårdbedömning. Jag har också specialkompetens inom smärtlindring.

Transkraniell magnetisk stimulering, eller rTMS, avser aktivering av hjärnbarken med magnetiska pulser. Behandlingen ges som magnetiska pulser till det område av patientens huvud som påverkar det system som signalerar smärta i hjärnan, och på så vis lindras smärtan. Behandlingn ges i serier på polikliniken. Metoden är noninvasiv, smärtfri och ofarlig.

Neuropatisk smärta inkluderar ansiktssmärta, smärta på den förlamade sidan efter störningar i hjärngenomblödningen, CRPS, dvs mångfacetterat lokalt smärtsyndrom och fantomsmärta.

Före mottagningen ombeds patienten fylla i två frågeformulär och markera smärtområdena i en människofigur. Utifrån svaren bedöms om seriel-rTMS är lämplig för behandling av patientens smärta. Frågeformulären är tillgängliga via Ortons kundtjänst.

Jag ger också injektioner med botulinustoxin för migrän, cervikaldystoni, hemifacialspasm och blephalospasm.

Min speciella expertis

serie-TMS-behandling, dvs. transkraniell magnetstimulering i serier
Mottagningspriser

Serie-TMS-bedömningsbesök  120 min 552 €
Mottagning för bedömning av vård
med botulinustoxin 30 min 128 €
Mottagning för injektion av botulinustoxin 217 €

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.