Arsi Harilainen

MKD
Specialistläkare i ortopedi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

höft- och knäkirurgi, fotblads- och vristkirurgi, idrottsskador

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.