Jukka Harju

Docent
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo

Välkommen till min mottagning

Jag behandlar gastrokirurgiska vuxna patienter. Typiska besvär som mina patienter har är problem med gallan och bråck.

Min speciella expertis

Typiska besvär som mina patienter har är sjukdomar i magsäcken, bukspottskörteln, gallan och andra gastrointestinala sjukdomar.

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.