Simo Järvinen

ML
Specialistläkare i fysiatri och smärtlindring

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Smärtlindring, besvär i rörelseorganen, rehabilitering

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.