Specialister

  • Återställ

Eero Arajärvi

MKD

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Heidi Danielson

ML

Specialist i ortopedi och traumatologi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Arsi Harilainen

MKD

Specialistläkare i ortopedi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Tuomo Karila

Med.dr.

Specialist på ortopedi och traumatologi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenholantie 10, 00280 Helsinki, Finland

Harri Kauppinen

ML

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Mikko Manninen

MD

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi, överläkare i ortopedi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Tove Palmgren-Soppela

MD

Specialistläkare i handkirurgi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Ville Puisto

MD

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Sauli Varjonen

ML

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Heikki Österman

ML

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Här hittar du Ortons specialister

Förutom Ortons sjukhus i Brunakärr, Helsingfors, erbjuder HUS Helsingfors universitessjukhusets läkarnas mottagningar på HUS-sjukhus i Helsingfors område. Denna privata aktivitet äger rum när det inte finns några HUS-patienter inom vården.

Specialister med mottagningar

Vissa av våra specialister kan bokas genom webbtidsbokning och andra kan endast bokas per telefon via kundservice. En specialists profilinformation har webbtidsbokning-knapp när möten kan göras via webbtidsbokning.

Andra specialister

Här hittar du också information om de specialister som inte erbjuder mottagningstjänster som sådana. Patienten kan söka läkarvård direkt på grundval av redan utförda tester. I detta fall ordnas en tid för patienten att träffa läkaren.