Second Opinion eller en andra bedömning

Patienten eller läkaren kan vilja ha en andra bedömning från en annan läkare för att kunna jämföra olika former av behandling och välja rätt behandling. Det är ett normalt förfarande som kan ge såväl patienten som den behandlande läkaren värdefull tilläggsinformation eller stöd när de ska välja behandlingslinje.

GÖR SÅ HÄR

Kontakta vår kundtjänst via telefon på tfn +358 9 4748 2705 eller e-post. Skicka in tidigare dina undersökningsresultat och utlåtanden i elektroniskt format eller per post.

Om dina undersökningsresultat finns på HNS kan vi begära ut dem med skriftligt tillstånd av dig. Om resultaten finns på andra sjukhus får du själv begära ut dem och skicka dem till Ortons kundtjänst.

När vi har fått de dokument och bilder vi behöver skickar vi en second opinion-förfrågan till en lämplig specialist, som svarar inom 1–2 veckor beroende på det aktuella fallet. Svaret kan kräva ställningstagande från flera läkare. Då bestämmer vi antal läkare och pris på tjänsten i förväg.

Prisuppgifter för second opinion.