Specialister

  • Återställ

Jukka Harju

Docent

Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk: finska, engelska

Verksamhetsplats: Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo

Vatsaelinkirurgian erikoislääkäri Jaana Vironen

Jaana Vironen

Med.dr, docent

Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Mika Väisänen

Med.o.kir.dr

Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo

Henrik Husu

Spesialist i gastroenterologisk kirurgi

Språk: finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats: Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo

Jukka Sirén

Med.o.kir.dr

Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Verksamhetsplats: Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Jag vårdar patienter över 16 år. Typiska problem hos mina patienter är sjukdomar i magen, bukspottkörteln och galla.

Läs mer

Här hittar du Ortons specialister

Förutom Ortons sjukhus i Brunakärr, Helsingfors, erbjuder HUS Helsingfors universitessjukhusets läkarnas mottagningar på HUS-sjukhus i Helsingfors område. Denna privata aktivitet äger rum när det inte finns några HUS-patienter inom vården.

Specialister med mottagningar

Vissa av våra specialister kan bokas genom webbtidsbokning och andra kan endast bokas per telefon via kundservice. En specialists profilinformation har webbtidsbokning-knapp när möten kan göras via webbtidsbokning.

Andra specialister

Här hittar du också information om de specialister som inte erbjuder mottagningstjänster som sådana. Patienten kan söka läkarvård direkt på grundval av redan utförda tester. I detta fall ordnas en tid för patienten att träffa läkaren.