Jaana Vironen

Med.dr, docent
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.