Jaana Vironen

Med.dr, docent
Specialist i gastroenterologisk kirurgi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningilla