Jukka Sirén

Med.o.kir.dr
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Jag gör operationer i övre delen av magen, allt från att avlägsna gallblåsan till krävande canceroperationer i magsäcken och bukspottskörteln.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.