Jukka Sirén

Med.o.kir.dr
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Jag gör operationer i övre delen av magen, allt från att avlägsna gallblåsan till krävande canceroperationer i magsäcken och bukspottskörteln. Jag vårdar patienter över 16 år.

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.