Heidi Danielson

Utbildning

Specialist i ortopedi och traumatologi 2015
Medicine licentiat 2005

Arbetsanställningar

HUS Pejas sjukhus, endoprotesenheten        2015 – 2017
HUS Jorv, Pejas och Tölö sjukhus                  2010 – 2015
Sjukhuset Orton, endoprotesenheten             2008 – 2009
Mäntsälä hälsocentral och arbetshälsovård    2006 – 2007
HUS Mejlans och Maria sjukhus, GE-kirurgi   2005

Specialintressen inom yrket

Mitt intresse för proteskirurgi väcktes redan i ett tidigt skede under specialiseringsperioden och min dåvarande korta tidsbundna anställning som sjukhusläkare på Ortons endoprotesenhet, kom att förlängas till en två år lång praktik. Proteskirurgi är ett intressant och skapande yrkesområde bl.a. i och med att det krävs både noggrannhet och å andra sidan individuell planering.

Ett av mina specialintressen är ledbesvär hos hemofilipatienter. Jag idkar forskning om hemofilipatienters protesoperationer vid Sjukhuset Orton, dit ortopedisk vård av hemofilipatienter har koncentrerats ända sedan 70-talet.

I vården av hemofilipatienter, liksom i vården av alla patienter, betonas multiprofessionellt kunnande och teamarbete, vilket på Orton är på en exceptionellt bra nivå. Patienterna vårdas inte enbart rent professionellt, utan även med känsla. Man konsulterar; samarbetet mellan olika specialområden är starkt och kommunikationen fungerar bra.

Jag har haft privatmottagning sedan 2008, först som allmänläkare och senare som specialistläkare. Jag anser att möjligheten att välja vårdande läkare är en fördel för patient-läkarrelationens utveckling och i och med det även för en lyckad vård i sin helhet.

Publikationer

Total joint replacement in inhibitor-positive haemophilia: Long-term outcome analysis in fifteen patients. Danielson H, Lassila R, Ylinen P, Yrjönen T. World J Orthop. 2017 Oct 18;8(10):777-784. doi: 10.5312/wjo.v8.i10.777.

Danielson H, Kokkola A, Kiviluoto T, Sirén J, Louhimo J, Kivilaakso E, Puolakkainen P.: Clinical Outcome after D1 vs. D2-3 Gastrectomy for treatment of Gastric Cancer. Scand J Surg 2007; 96:35-40.

Kokkola A, Sipponen P, Arkkila P, Danielson H, Puolakkainen P: Does the eradication of Helicobacter pylori delay the diagnosis of gastric cancer?Scandinavian Journal of Gastroenterology, Jan 2008, Vol. 43, No. 12, p. 1456-1460.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.

Satu Ahola

Utbildning

Fysioterapeut (1989)

Lymfterapeut (1996)

Akupunkturutbildning (2002)

Fasciamanipulation nivå I-IV-nivo

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Satu Suihko

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Saku Sinkkonen

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Aaro Haapaniemi

Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Hanna Harno

Min specialkompetens

Min specialkompetens är diagnostik och behandling av huvudvärk, nervsmärta och botulinumbehandlingar. Utvärderingar och övervakning av seriell rTMS-behandling och återbehandling.

Av seriella rTMS-behandlingar

Transkraniell magnetisk stimulering, eller rTMS, innebär aktivering av hjärnbarken med magnetiska pulser.

I behandlingen ges magnetiska pulser till patientens huvudområde, som påverkar hjärnans smärtsignaleringssystem och lindrar smärtan. Behandlingen ges i serie på polikliniken. Metoden är icke-invasiv, smärtfri och ofarlig.

Neuropatisk smärta inkluderar ansiktssmärta, smärta på den förlamade sidan efter störningar i hjärngenomblödningen, CRPS, dvs mångfacetterat lokalt smärtsyndrom och fantomsmärta.

Före mötet uppmanas patienten att fylla i två frågeformulär och markera smärtavläsningarna på en mänsklig figur. Utifrån svaren utvärderas tillämpligheten av den seriella rTMS-behandlingen på behandlingen av patientens smärta. Du får enkätformulären när du kommer till receptionen och du kan fylla i dem medan du väntar.

Mottagningspriser

20 min 136,70 €
30 min 199,20 €
45 min 284,10 €
60 min 376,40 €

Bedömningsbesök för injektionsbehandlingar 216,90 – 286,80 €
Migränbehandling med botulinum 217 €
Botulinuminjektion för cervikal dystoni 230 €

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.