Sofie Henriksson

YH
OMT-fysioterapeut

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Nack-, rygg- och ledbesvär och relaterad rehabilitering, nedre extremitets- och fotbladsbesvär

Utbildning och arbetsplatser

Fysioterapeut 2002

OMT 2009

Akupunktur 2014

Jag utexaminerades som fysioterapeut från den svenskspråkiga yrkeshögskolan ARCADA i Helsingfors år 2002. Efter grundutbildningen intresserade jag mig särskilt för fysioterapi av rörelseorganen. Jag deltog i en kortkurs om manuell terapi som väckte mitt intresse för metoden OMT (ortopedisk manuell terapi). Innan jag inledde OMT-studierna avlade jag en djurfysioterapeutexamen vid Björneborgs yrkeshögskola. Hästar har varit en del av mitt liv nästan alltid, då jag började rida som 7-åring, och efter mina fysioterapistudier var det naturligt att fortsätta min vårdutbildning inom djurfysioterapi.

Jag utexaminerades om OMT-fysioterapeut år 2009. År 2014 gick jag en akupunkturkurs som ordnades av akupunkturföreningen Suomen lääkäreiden akupunktioyhdistys ry och detta möjliggjorde åter nya tankesätt. Jag har använt västerländsk akupunktur aktivt efter kursen och kunskaperna har varit till stor nytta vid smärtlindring.

Särskilda yrkesmässiga intressen

Min entusiasm för mitt arbete ökar år för år. Jag tycker om mitt arbete och njuter av att se förändringar, ge hjälp och lösa problem. Mitt kall är att hjälpa både människor och djur i mitt arbete.

Nuförtiden arbetar jag främst med behandling av besvär i rörelseorganen hos både människor och djur. Min kundkrets består av människor i olika åldrar som motionerar aktivt eller mindre aktivt. Ett personligt intresse är naturligtvis besvär i rörelseorganen hos ryttare.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.