HUS Helsingfors universitetssjukhus bland de bästa sjukhusen i världen

HUS Helsingfors universitetssjukhus rankas som världens 21:a bästa sjukhus i en internationell studie som mäter kvaliteten på sjukhusvård och patientnöjdhet.

Orton samarbetar tätt med sin ägare HUS och erbjuder operativa behandlingar, undersökningar och mottagningar av Helsingfors univer­si­tetss­juk­hus specia­lister inom ett antal specialiteter – både i Ortons egna lokaler i Brunakärr i Helsingfors och på Helsingfors universitetssjukhus olika enheter utanför tjänstetid.

I denna studie utvärderades verksamhetskvaliteten med många olika indikatorer. Utvärderingen utfördes av en panel med ledande hälsoexperter från olika länder. Förutom expertvärderingen mättes patientnöjdhet.

Orton nämndes också bland de listade sjukhusen. Bland de finska sjukhusen kom det på plats 15 – som det enda privata sjukhuset.

Studien publicerades i Newsweek tidigare i år.