Uncategorized

Strömavbrott i Orton på grund av åskväder under natten

Åskvädret under natten har skadat kommunikations- och elsystemen i Orton Tenalavägens fastighet. Elen i huset är ute på måndag morgon den 29 augusti.

Gymmet är också ur funktion idag.

Anslutningarna och systemet repareras för närvarande. Vi kommer att meddela på denna sida när allt är tillbaka till det normala.

Vi ber om ursäkt för besväret för våra patienter och kunder!

Nyheter

Öppettider under Påskhelgen

Tidsbokning och kundservice
Den 14 april är vi öppet 7.45-16.
Påskhelgen 15.4.-18.4. vi har stängt.

Sjukhus
Sjukhusets avdelning 4 är stängd fre 15.4. från 14.00.
Avdelningen öppnar igen tisdagen den 19 april klockan 07.00.

Under påsken ber vi vår patienter att kontakta i akuta ärenden era hembygds sjukvård.
Vi kommer att betjäna våra kunder igen efter påsk!

Nyheter

HUS Helsingfors universitetssjukhus bland de bästa sjukhusen i världen

HUS Helsingfors universitetssjukhus rankas som världens 21:a bästa sjukhus i en internationell studie som mäter kvaliteten på sjukhusvård och patientnöjdhet.

Orton samarbetar tätt med sin ägare HUS och erbjuder operativa behandlingar, undersökningar och mottagningar av Helsingfors univer­si­tetss­juk­hus specia­lister inom ett antal specialiteter – både i Ortons egna lokaler i Brunakärr i Helsingfors och på Helsingfors universitetssjukhus olika enheter utanför tjänstetid.

I denna studie utvärderades verksamhetskvaliteten med många olika indikatorer. Utvärderingen utfördes av en panel med ledande hälsoexperter från olika länder. Förutom expertvärderingen mättes patientnöjdhet.

Orton nämndes också bland de listade sjukhusen. Bland de finska sjukhusen kom det på plats 15 – som det enda privata sjukhuset.

Studien publicerades i Newsweek tidigare i år.

Nyheter

HYKSin Oy och Orton Oy fusioneras 

HUS äger två företag som är verksamma på den privata marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster, HYKSin Oy och Orton Oy. Företagen slås samman för att effektivisera verksamheten.
Styrelsen beslöt att välja fusion som modell för sammanslagning efter att ha beställt en analys av alternativ från Deloitte Ab. Det är en billigare men aningen långsammare form för sammanslagning än köp av affärsverksamhet.
Sammanslagningen av HYKSin Oy och Orton Oy ger kostnadsbesparingar genom att överlappande funktioner ses över. Den större helheten skapar också bättre förutsättningar för det nya företagets lönsamhet och verksamhetsmöjligheter.