För proffs

Privatsjukhuset HYKSin producerar tjänster åt HUS Helsingfors universitets sjukhus för finska och utländska patienter. Våra patienter tas om hand av erfarna läkare och andra specialister vid universitetssjukhuset utanför kontorstid. Tjänsterna produceras med ledig utrustning i lediga lokaler på HUS.

HYKSin ägs av HUS. Läs mer.

Vi kompletterar det privata tjänsteutbudet genom att producera tjänster som kräver specialkompetens och specialutrustning och som det inte är möjligt att producera på annat håll. Våra finska patienter är typiskt sådana som är i behov av icke-akut specialistsjukvård och som inte vill vänta på kommunal vård.

Vi erbjuder dina patienter vård på Finlands största och mest multidisciplinära sjukhus med mottagnings-, undersöknings-* och vårdtjänster inom flera olika specialiteter. Klicka på våra tjänster eller priser för mer information.

* Obs: På grund av forskningskapaciteten är HUS Bilddiagnostiks radiologiska tjänster för närvarande bara tillgänglig för HUS och HYKSin Oy patienter.