Remittera patient

Mottagning

Vi erbjuder mottagning hos erfarna läkare med olika specialinriktningar. Mottagningarna är i regel på Mejlans triangelsjukhus, men kan också vara på något annat av HNS sjukhus beroende på specialitet och specialist. Vem som helst kan söka sig till mottagningen, någon separat remiss behövs inte. Patienten ska helst ta med sig alla färska undersökningsresultat och utlåtanden till mottagningen.

Man kan boka tid på nätet, genom att ringa kundtjänst eller genom att skicka en elektronisk tidsbokningsförfrågan.

Mottagningspriserna är tidsbaserade och samma för alla specialområden. Vi skickar en faktura där vi dragit av FPA-andelen. Mer information om priser.

Undersökningstjänster

Vi erbjuder täckande grundundersökningar av hög kvalitet och undersökningar som kräver specialkompetens och specialteknik. Vid undersökningarna använder vi oss av HUSLAB:s och HUS Bilddiagnostiks* tjänster.

HUSLAB är Finlands ledande producent av kliniska laboratorietjänster med ett brett provtagningsnätverk i Nyland. Varje år görs det 20 miljoner laboratorieundersökningar på HUSLAB.

HUS Bilddiagnostik är Finlands ledande producent av medicinsk bilddiagnostik, fysiologiska och neurofysiologiska undersökningar, ingrepp och experttjänster i anknytning till dem och medicintekniska experttjänster*.

* Obs: På grund av forskningskapaciteten är HUS Bilddiagnostiks radiologiska tjänster för närvarande bara tillgänglig för HUS och HYKSin Oy patienter.

Hur remitterar jag min patient för undersökning?

För att komma till undersökning krävs det en remiss för undersökning från en läkare. Vi erbjuder även undersökningar på remiss från andra än läkare vid HUS och HYKSin*.

Skicka eller be din patient skicka en remiss för undersökning och patientens kontaktuppgifter till vår kundtjänst:

Per fax: + 358 9 454 4104

Per post: HYKSin kundtjänst, Stockholmsgatan 8 A, 00290 Helsingfors
Anvisningar för patienter som omfattas av den finska sjukförsäkringen, dvs. får ersättning från FPA. Om remissen kommer från någon annan än en läkare vid HUS eller HYKSin ska patienten behålla originalremissen för ansökan om ersättning hos FPA.

När vi fått remissen kontaktar vi patienten för att bestämma tid, plats och pris för undersökning.

Vi ger ersättning från FPA för undersökningar som gjorts på remiss från läkare vid HUS och HYKSin. Om remissen kommer från andra läkare ska patienten skicka undersökningsremissen i original för undersökning och ersättningsansökan till FPA för att få ersättning i efterhand.

Undersökningsresultaten skickas vanligtvis till patienten med fakturan. På patientens begäran och med patientens skriftliga tillstånd skickar vi även resultaten till den remitterande läkaren.

Ingrepp och behandlingar

Vi erbjuder ingrepp och behandlingar av hög kvalitet inom krävande specialistsjukvård. Patienten får oftast tid för behandling inom en vecka efter att ha kontaktat oss beroende på ingrepp.

Patienten kan skickas direkt till HYKSin för ingrepp. Läkaren på HYKSin beslutar om ingrepp baserat på remissen och undersökningsresultaten eller efter ett besök på mottagningen.

Hur remitterar jag min patient för ingrepp?

Skicka eller be din patient skicka sina tidigare undersökningsresultat, en eventuell läkarremiss och patientens kontaktuppgifter till vår kundtjänst:

Per fax: + 358 9 454 4104

Per post: HYKSin kundtjänst, Stockholmsgatan 8 A, 00290 Helsingfors
Läkaren vid HYKSin skriver den slutliga vårdremissen, så patienten behöver inte spara originalremissen för ersättningsansökan hos FPA som när han eller hon skickas för undersökning av en utomstående läkare.

Vid behov gör vi ytterligare undersökningar för att fastställa patientens vårdbehov. För att undvika onödiga undersökningar ber vi att patienten skickar färska undersökningsresultat med bilder till oss.

Patienten får alltid en fast kostnadsberäkning för ingreppet i förväg och ett förslag på tidpunkt för behandling.