Konsultationstjänster

Vi erbjuder skriftliga konsultationstjänster av våra kunniga specialister för läkare och andra som arbetar inom hälsovården. Vi erbjuder konsultation inom en rad olika specialiteter och ber vid behov flera läkare ta ställning till ett fall. Vi svarar inom 1–3 veckor beroende på specialitet och frågans omfattning.

För mer information och anvisningar:  kontakta vår kundtjänst p +358 9 4748 2705.