Iris Vanhanen

Fysioterapeut, akupunktur

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Nedre extremitets- och fotbladsbesvär, rehabilitering efter operation, rehabilitering av patienter med ledgångsreumatism

Utbildning

Fysioterapeut 1981

Specialisering i ortopedisk fysioterapi 1989

Akupunkturutbildning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.