Coronavirus: info för våra kunder

Till våra kunder i Finland! 

Om något av nedanstående kriterier fylls kan du tyvärr inte komma till Ortons mottagning:

  • om du tror att du kan ha en corona­vi­rusin­fektion
  • om du har luftvägs­symtom eller feber
  • om du har varit i kontakt med en person som har corona­vi­rusin­fektion
  • om du har tillbringat tid utomlands*

*Om du har kommit från utlandet måste du vara i frivillig karantän i 14 dagar, vilket kan förkortas med två tester. Mera information från Utrikesministeriets sida.

Om du är osäker på om du kan komma till mottagning, kontakt år kundservice tel. 09 4748 2705 mån-tor kl 7.45-18, fre 7.45-16. Vi erbjuder också fjärr- och telefonmottagningar.

Anvisningar till besökare

Besök av nära anhöriga till patienter på sjukhuset och rehabiliteringsavdelningen tillåts enligt följande villkor:

  • högst två gäster kan göra besök samtidigt
  • alla möten ska ordnas i lobbyn om det är möjligt
  • den rekommenderade tiden för ett besök är 15 minuter
  • besökarna ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd som vid behov fås från enheten
  • besökarna ska använda desinfektionsmedel när de kommer till sjukhuset, till avdelningen och till patientrummet och när de lämnar utrymmena.
  • besökarna får inte ha symtom på luftvägsinfektion

Alla andra besök förutom de ovannämnda är förbjudna för att minska infektionsrisken hos patienter och personal.


En digital tjänst för medborgarna för att få instruktioner 

Webbtjänsten Omaolo.fi har ett frågeformulär för symptombedömning som ger tydliga instruktioner för olika situationer beroende på ditt hemområde.

Mera information
Uppda­terad infor­mation om corona­virus kan man läsa om på de finska hälso­myn­dig­he­ternas Insitutet för hälsa och välfärd webbplats.

Till våra internationella kunder som kommer från utlandet!

För tillfället erbjuder vi telefon- / fjärrmottagningar för våra specialister som arbetar på HUS Helsingfors universitetssjukhus. Specialistmottagningar på Orton Tenalavägen är tillgängliga förutsatt att vår kund har två negativa coronaviruscertifikat att presentera. Certificaterna ska presenteras vid anmälning.

Alla bokningar per telefon och mer information:
Kundtjänst tel +358 9 4748 2705.
Mån-tors 19.45-18.00, Fredag ​​7.45-16.00 (Finsk tid UTC +2)

Vår förmåga att erbjuda tjänster för inter­na­tio­nella patienter varierar beroende på resbegräns­ningar och andra instruk­tioner till följd av corona­vi­ruse­pi­demin.

Uppda­terad infor­mation om resebegränsningar kan man läsa om på de Finlands Utrikesministeriets webbplats.