Coronavirus: info för våra kunder

Till våra kunder i Finland 

Om något av nedanstående kriterier fylls kan du tyvärr inte komma till Ortons mottagning:

  • om du tror att du kan ha en corona­vi­rusin­fektion
  • om du har luftvägs­symtom eller feber
  • om du har varit i kontakt med en person som har corona­vi­rusin­fektion
  • om du har tillbringat tid i ett land med resebegränsningar, se mera information från Utrikesministeriets sida.

Om du är osäker på om du kan komma till mottagning, kontakt år kundservice tel. 09 4748 2705 mån-tor kl 7.45-18, fre 7.45-16. Vi erbjuder också fjärr- och telefonmottagningar.

Instruktioner för besökare i Ortons sjukhus

På grund av koronavirusepidemin är sjukhusbesök begränsade.
Vänligen besök inte om du ens har milda symtom på luftvägsinfektion.

  • det kan vara högst 2 gäster åt gången
  • den rekommenderade längden på besöket är 15 minuter
  • besökaren ska bära ansiktsmask.
    Vi hoppas att besökaren / eskorten kommer att ha en mask i ansiktet redan när de kommer till avdelningen.

En digital tjänst för medborgarna för att få instruktioner 

Webbtjänsten Omaolo.fi har ett frågeformulär för symptombedömning som ger tydliga instruktioner för olika situationer beroende på ditt hemområde.

Mera information
Uppda­terad infor­mation om corona­virus kan man läsa om på de finska hälso­myn­dig­he­ternas Insitutet för hälsa och välfärd webbplats.

Till våra internationella kunder

Vår förmåga att erbjuda tjänster för inter­na­tio­nella patienter varierar beroende på resbegräns­ningar och andra instruk­tioner till följd av corona­vi­ruse­pi­demin.

Uppda­terad infor­mation om resebegränsningar kan man läsa om på de Finlands Utrikesministeriets webbplats.