Coronavirus: info för våra kunder

Till våra kunder i Finland! 

Om något av nedanstående kriterier fylls kan du tyvärr inte komma till Ortons mottagning:

  • om du tror att du kan ha en corona­vi­rusin­fektion
  • om du har luftvägs­symtom eller feber
  • om du har varit i kontakt med en person som har corona­vi­rusin­fektion

Utomlands

Hälsosäkerhetsåtgärder relaterade till corona-pandemin har upphört vid finska gränsövergångsställen den 1 juli 2022, det vill säga passagerare som anländer till Finland behöver inte längre ha vaccination eller covid-19-testintyg och inga coronatester utförs vid gränsövergångsställena. Andra reserelaterade instruktioner kan du få från Gränsbevakningens hemsida.

Om du är osäker på om du kan komma till mottagning, kontakt år kundservice tel. 09 4748 2705 mån-tor kl 7.45-18, fre 7.45-16. Vi erbjuder också fjärr- och telefonmottagningar.

Masker på våra sjukhus

Vi ber vår kunder att använda masker i våra sjukhus.

Anvisningar till besökare

Besök av nära anhöriga till patienter på sjukhuset och rehabiliteringsavdelningen tillåts enligt följande villkor på Orton Tenalavägens enhet:

  • besökarna får inte ha symtom på luftvägsinfektion
  • högst två gäster kan göra besök samtidigt
  • alla möten ska ordnas i lobbyn om det är möjligt
  • den rekommenderade tiden för ett besök är 30 minuter
  • besökarna ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd som vid behov fås från enheten
  • besökarna ska använda desinfektionsmedel när de kommer till sjukhuset, till avdelningen och till patientrummet och när de lämnar utrymmena.

En digital tjänst för medborgarna för att få instruktioner 

Webbtjänsten Omaolo.fi har ett frågeformulär för symptombedömning som ger tydliga instruktioner för olika situationer beroende på ditt hemområde.

Mera information
Uppda­terad infor­mation om corona­virus kan man läsa om på de finska hälso­myn­dig­he­ternas Insitutet för hälsa och välfärd webbplats.