Parksjukhuset

Stenbäcksgatan 11, Helsingfors
Informationspunkt: 09 471 71752
Växel: 09 4711