Tuija Ylä-Kotola

Med.dr
Specialist på plastikkirurgi

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.