Timo Atula

Med.dr, docent
Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

Förfrågningar och bokningar

Ortons operationsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.