Tarja Ruotsalainen

Med.dr
Specialist på cancersjukdomar och strålbehandling

Språk:

finska, svenska, engelska, Russian

Verksamhetsplats:

Kliniken för cancersjukdomar, Paciusgatan 3, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.