Tarja Ruotsalainen

Med.dr
Specialist på cancersjukdomar och strålbehandling

Språk:

finska, svenska, engelska, Russian

Verksamhetsplats:

Cancercentrum, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.