Tage Orenius

PsL
Specialist i psykologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Smärtpsykologi, klinisk hypnos, vuxna, ungdomar och barnsmärtpatienter, smärtundersökning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.