Mari Honkasalo

ML
Specialist i psykiatri, kognitiv psykoterapeut

Språk:

finska

Verksamhetsplats:

Psykiatricentrum, Fältskärsgatan 12, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersätt­nings­gilla.