Harri Visapää

Med dr., docent
Specialist på urologi

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Cancercentrum, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Jag tar hand om vuxna urologiska patienter, i synnerhet, har jag specialiserat mig på prostatacancerpatienter med strålbehandling.

Min speciella expertis

Min expertis är inom intern och extern strålterapi för prostatacancer, inklusive HDR-brachyterapi

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.