Harri Visapää

Med dr., docent
Specialist på urologi

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Cancercentrum, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

Min speciella expertis

Min expertis är inom intern och extern strålterapi för prostatacancer, inklusive HDR-brachyterapi

Förfrågningar och bokningar

Ortons operationsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.