Anssi Petas

Med.dr
Specialist på urologi

Verksamhetsplats:

Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, Vanda

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

Förfrågningar och bokningar

Ortons operationsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.