Erkki Tukiainen

Med.o.kir.dr, professor
Specialist på plastikkirurgi

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Välkommen till min mottagning