Patientombud

Om det har uppstått oklarheter i samband med din vård eller betjäning ska du alltid först reda ut saken med den vårdande enheten, exempelvis behandlande läkare, socialarbetare eller någon annan som skött dig, eller dennas chef.

Kontakta Orton

Du kan kontakta os via Skyddad e-post.

Helsingfors stads patientombudet

Du kan kontakta social- och patientombudet om du är missnöjd med den vård eller betjäning du fått, hur du bemötts eller om du behöver råd om dina rättigheter i social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken.

Social- och patientombuden ger råd och hjälper till med att göra en anteckning om det behövs. Du får också råd hur man överklagar, ber om omprövning, yrkar på skadestånd eller ersättning för patient- eller läkemedelsskada samt för att inleda något annat ärende som gäller patientens rättsskydd inom hälsovården eller rättsskyddet för socialvårdsklienter.

Telefonrådgivning mån-tor. kl 9-11: 09 3104 3355.
Se ytterligare instruktioner och kontaktinformation: www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiavastaava.